Mặc dù hiện nay có nhiều công cụ hỗ trợ tính nhanh vay vốn ngân hàng trực tuyến nhưng dùng file excel đơn giản sẽ giúp bạn dễ kiểm soát, có thể tải về máy để theo dõi hàng tháng.

File excel tính vay vốn ngân hàng theo dự nợ giảm dần

(Hiện chương trình đang nâng cấp, xin lỗi quý khách!)